ΠΡΟΦΙΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Ζέρβα λειτουργεί στη Χαλκίδας από το 1990.
Στα 24 χρόνια λειτουργίας του γραφείου, μας εμπιστεύονται την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων τους ιδιώτες, εταιρείες, επαγγελματικές ενώσεις, σύλλογοι, συνδικαλιστικά σωματεία, τράπεζες, Δήμοι, κ.λ.π.
Το γραφείο στελεχώνεται από τον ιδρυτή του Νικόλαο Ζέρβα του Αναστασίου, συνεργάτες Δικηγόρους και ασκούμενους.
Τα στελέχη του Δικηγορικού Γραφείου διαθέτουν άριστη νομική κατάρτιση, εμπειρία και μαχητικότητα. Διακρίνονται για την εχεμύθεια και τον επαγγελματισμό τους.
Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλα τα Δικαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας (Αστικά – Ποινικά – Διοικητικά) και συνεργαζόμαστε όπου χρειαστεί με αξιόπιστους κατά τόπο συναδέλφους.
Παρέχουμε νομικές συμβουλές και δικαστηριακές υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων της χώρας (Άρειος Πάγος- Συμβούλιο Επικρατείας- Ελεγκτικό Συνέδριο - Εφετεία - Πρωτοδικεία – Πλημμελειοδικεία – Ειρηνοδικεία - Πταισματοδικεία).

Λειτουργούμε με ειλικρίνεια, εντιμότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.
Ενημερώνουμε όσους μας εμπιστεύονται για την πιθανή έκβασή των υποθέσεων τους αναλύοντας όλες τις πτυχές τους (θετικές ή αρνητικές).
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για πληρέστερη υπεράσπιση των υποθέσεων με θετικά αποτελέσματα.
Λαμβάνουμε υπόψιν στον υπολογισμό των αμοιβών μας, τον κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργήματος και τη δυσμενή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας.
Συνεργαζόμαστε όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με ειδικούς επιστήμονες τεχνικούς συμβούλους (πραγματογνώμονες τροχαίων ατυχημάτων, ασφαλιστές, μηχανικούς, τοπογράφους, λογιστές, γιατρούς, κ.λ.π.).
Απευθυνόμαστε σε Δικηγορικά Γραφεία όλης της χώρας.
Επιμελούμαστε την κατάθεση δικογράφων σε όλα τα Δικαστήρια της Ευβοίας από συναδέλφους άλλων Δικηγορικών Συλλόγων.