ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Μηνύσεις – Εγκλήσεις
  • Aπολογητικά Υπομνήματα
  • Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων
  • Προσφυγές κατά κλητηρίων θεσπισμάτων
  • Υπεράσπιση κατηγορουμένων και μηνυτών σε όλα τα ποινικά ακροατήρια