ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Ακύρωση απολύσεων
  • Επιδίκαση απαιτήσεων για οφειλόμενους δεδουλευμένους μισθούς, υπερωρίες
  • Αποζημιώσεις για εργατικά ατυχήματα
  • Αγωγές για κάθε είδους εργατική αξίωση