ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας και Διοικητικά Εφετεία
  • Προσφυγές κάθε είδους κατά Διοικητικών πράξεων στα Διοικητικά Δικαστήρια (Ι.Κ.Α. – ΤΕΒΕ – Πρόστιμα για Διοικητικές παραβάσεις)
  • Αιτήσεις σε Διοικητικές Αρχές, Περιφέρειες, Δήμους και υπεράσπιση του δικαιώματος ακρόασης των πολιτών
  • Εκπροσώπηση ιδιωτών, εταιρειών και Νομικών προσώπων σε όλες τις Δημόσιες Αρχές
  • Εφέσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου