ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  • Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεων, υποθηκών, διεκδικήσεων σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας
  • Αιτήσεις διόρθωσης σφαλμάτων Κτηματολογίου