ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

  • Παροχή νομικών συμβουλών σε κάθε νομικό θέμα και οδηγίες αντιμετώπισης του
  • Εκτίμηση έκβασης υπόθεσης
  • Σύνταξη και αποστολή εξωδίκων
  • Συμβολή στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με αποφυγή άσκοπων δικαστικών ενεργειών